Игра-томбола “Разцъкай лятото - юли 2022”

Правила

Начало » Томболи » Игра-томбола Разцъкай лятото – юли 2022

ПРАВИЛА
на Игра-томбола “Разцъкай лятото – юли 2022”

 

 • Условия за участие

1. Участието в играта-томбола е напълно доброволно.

2. Всеки регистриран потребител в сайта belot.bg има право да участва в играта-томбола “Разцъкай лятото – юли 2022”, само от своя личен акаунт в belot.bg.

3. Всеки регистриран потребител, закупил “участващ пакет”, по време на провеждане на играта-томбола, придобива статута на „участник“ в играта-томбола “Разцъкай лятото – юли 2022”.

4. Един участник може да участва в играта-томбола “Разцъкай лятото – юли 2022” с една или с неограничено количество покупки на „участващ пакет“. Повечето на брой покупки значително увеличават шансовете на участника да бъде изтеглен, като печеливш в играта.

5. Независимо от броят на участия в конкретната игра-томбола, участникът може да спечели максимум една награда – тази, предварително обявена в условията на играта-томбола награда.

6. Тегленето на печелившите участници и раздаването на наградата се осъществява според Общите правила за провеждане на игрите „ТОМБОЛА – БЕЛОТ.БГ“.

6.1. (допълва и изменя раздел IV, т.7 на Общи правила на Игрите „Томбола – Белот.бг”) За Игра-томбола “Разцъкай лятото – юли 2022” се теглят 2-ма печеливши, всеки от които печели по една награда. За всяка от наградите се теглят по двама резервни участници – втори и трети по ред за всяка една награда, общо четири резервни участника.

7. Организатор на играта-томбола “Разцъкай лятото – юли 2022” е “Казуалино” АД, ЕИК: BG202985794, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Дебър” 58, наричано за краткост „Организатор“.

8. Настоящите правила за провеждане на играта-томбола “Разцъкай лятото – юли 2022” са неразделна част от Общите правила за провеждане на игрите „томбола – Белот.БГ“, публикувани на сайта belot.bg и са задължителни за Организатора и всички участващи в играта лица. Същите са публично оповестени и са достъпни за целия период на Играта на интернет адрес: belot.bg

9. С участието си в играта-томбола “Разцъкай лятото – юли 2022” участниците се считат уведомени и запознати, както с настоящите Правила на играта-томбола “Разцъкай лятото – юли 2022”, така и с Общите правила за провеждане на игрите „томбола – Белот.БГ“, като се съгласяват и задължават да спазват техните условия и разпоредби.

 • Продължителност

1. Периодът за участие в играта-томбола “Разцъкай лятото – юли 2022” е 30 дни, като стартира от начална дата 1-ви юли 2022 и завършва с изтичане на тридесетият ден на крайна дата 30-ти юли 2022. Началната и крайната дата ще бъдат обявени в сайта belot.bg.

 • Участващи пакети

1. “Участващ пакет”, според Правилата на Игра-томбола “Разцъкай лятото – юли 2022”, е всеки един пакет консумативи, предлаган в магазина на платформата belot.bg, който е закупен по време на срока на томболата „Разцъкай лятото – юли 2022“ и отговаря на условието, покупната цена да е по-голяма от 15 лева и нула стотинки.

2. “Участващите пакети” се предлагат в магазина на платформата belot.bg и са достъпни през уебсайта или мобилните приложения на играта.

3. “Участващи пакети” са, както следва:

 • пакет, съдържащ 99000 чипа, на цена 19,99 лв
 • пакет, съдържащ 230000 чипа, на цена 47,99 лв
 • пакет, съдържащ 500000 чипа, на цена 94,99 лв
 • пакет, съдържащ 850000 чипа, на цена 119,99 лв
 • пакет, съдържащ 1500000 чипа, на цена 219,99 лв
 • пакет, съдържащ 5000000 чипа, на цена 499,99 лв (наличен в играта само през уеб сайта belot.bg)
 • пакет, съдържащ 11000000 чипа, на цена 999,99 лв (наличен в играта само през уеб сайта belot.bg)
 • пакет, съдържащ 22000000 чипа, на цена 1,999,99 лв (наличен в играта само през уеб сайта belot.bg)
 • пакет, съдържащ 100 диаманта, на цена 24,99 лв
 • пакет, съдържащ 230 диаманта, на цена 51,99 лв
 • пакет, съдържащ 650 диаманта, на цена 129,99 лв
 • пакет, съдържащ 1450 диаманта, на цена 219,99 лв
 • пакет, съдържащ 1 месец VIP абонамент, на цена 21,99 лв
 • пакет, съдържащ 6 месеца VIP абонамент, на цена 69,99 лв
 • пакет, съдържащ 12 месеца VIP абонамент, на цена 129,99 лв

4. Закупуването на други пакети с консумативи, които се предлагат в платформата belot.bg, по време на провеждане на играта томбола, не дават право на участие в играта-томбола „Разцъкай лятото – юли 2022“.

 • Награди

1. Наградите, които ще бъдат раздадена в рамките на игра-томбола “Разцъкай лятото – юли 2022”, са следните: два броя уикенд за двама през август 2022 г. в хотел “Melia Grand Hermitage” к.к „Златни пясъци“ – 5 звезден all inclusive хотел, с включен the level пакет.

*Точните дати, на които победителите могат да се възползват от наградите, както и конкретни детайли по престоя и настаняването, трябва да бъдат допълнително уточнени с представител на хотела.

Представител на “Казуалино” АД ще се свърже с победителите и ще предаде данни за връзка с хотела.

 • Промоционални банери за участващ пакет