Табла правила

Как се играе Табла?

Табла е игра за двама върху дъска, състояща се от 24 двуцветни полета, наречени позиции. Позициите са групирани в 4 полета от по 6. Полетата се разделят на домашно и външно поле на черните, домашно и външно поле на белите. Домашното и вътрешното поле са разделени от рамката на дъската за игра, наречена още бар.

Първоначална подредба

Позициите се номерират условно, спрямо перспективата на всеки играч. Най-външната позиция е с номер 24, като тя се явява и позиция номер 1 за противника. Първоначалното подреждане на пуловете по позиции е:

  • Два пула на позиция 24
  • Пет пула на позиция 13
  • Три пула на позиция 8
  • Пет пула на позиция 6

Първоначална Подредба

Цел на играта

Целта на играта е да докараш всичките си пулове в домашното поле и след това да ги изкараш. Първият играч, който успее да изкара и 15те си пула от дъската, печели.

Движение на пуловете

Преди да започне играта, всеки играч мята по 1 зар, за да определи кой започва първи. При равенство, заровете се мятат отново, докато не се паднат 2 различни стойности. Играчът метнал по-голям зар, има правото на първи ход, използвайки комбинацията от неговия и противниковия зар. След това всеки играч мята двата зара, като ходовете се редуват.

Стойността на заровете определя с колко позиции играчът може да мести пуловете си по дъската. Пуловете се местят само в една посока, от по-висока към по-ниска позиция. При местеното на пулове важат слeдните правила:

  1. Пул може да бъде преместен само на отворена позиция, която не е заета с капия (2 или повече противникови пула).
  2. Числата на двата зара дават правото на 2 отделни движения. Например, ако метнеш 5 и 3, може да преместиш един пул с 5 места и друг пул с 3 места или може да преместиш един пул с 8 места общо, стига да има отворена позиция, където да стъпи с 5ца или с 3ка.
  3. Ако играч метне чифт (два еднакви зара), той играе ходовете си 2 пъти. Например при метнати 5 и 5, играчът има четири движения с по 5 позиции на свое разположение.
  4. Играчът трябва да изиграе всички възможни ходове от зара, ако е възможно. Ако дадено движение блокира възможността да се играе и втория ход (или трети или четвърти при метнат чифт), то това движение не е възможно и играчът трябва да изиграе друг ход, който да гарантира, че ще може да мести още един път. Ако играчът няма възможни ходове за игра, редът му приключва.

Удряне и Вкарване на пулове

Позиция, върху която има само един пул, се нарича блот. Ако противников пул се премести върху блота, той бива ‘ударен’ и пула на ударения играч се изважда от играта и се слага на бара.

Ако играчът има изкаран на бара пул, негов пръв приоритет е да го върне обратно на масата. Пул се връща обратно, като се премести на позиция в противниковия дом, съответстваща на хвърления зар, както е показано по-долу.

Вкарване на пул

Ако играчът не може да вкара пула си, защото противникът му е запушил възможните полета, той губи реда си. Ако играчът има няколко пула на бара, но не може да вкара всичките, той трябва да вкара тези, които може и редът му отново свършва.

След като всички пулове от бара бъдат вкарани, играчът е длъжен да изиграе движенията от зара, ако такива са останали.

Изкарване на пулове

След като играчът е вкарал и 15те си пула в домашното поле, той може да започне да изкарва пулове от дъската. Играч изкарва пул, чиято позиция съответства на метнатия зар. Например при метната 6-ца, играчът вади пул от 6-та позиция.

Ако няма пул на позиция отговаряща на зара, играчът трябва да направи легално движение на пул, намиращ се на по-висока позиция. Ако няма пулове на по-висока позиция, играчът е длъжен да извади пул намиращ се на най-високата възможна позиция, по-ниска от стойността на зара. Ако играчът има пул на позиция за изкарване, но има и възможно движение, той не е длъжен да изкарва пула.

Играчът трябва да е разположил всичките си пулове в домашното поле, за да може да ги изкарва. Ако по време на изкарването негов пул бъде ударен, той трябва да го върне на дъската и да го премести обратно в домашното си поле, преди да може да продължи да изкарва пулове.

Първият играч, изкарал и 15те си пула, печели играта.

Играй табла и се забавлявай