Табла правила

Как се играе Табла?

Табла е игра за двама върху дъска, състояща се от 24 двуцветни полета, наречени позиции. Позициите са групирани в 4 полета от по 6. Полетата се разделят на домашно и външно поле на черните, и домашно и външно поле на белите. Домашното и вътрешното поле са разделени от рамката на дъската за игра, наречена още бар.

Първоначална подредба

Позициите се нумерират условно, спрямо перспективата на всеки играч. Най-външната позиция е с номер 24, като тя се явява и позиция номер 1 за противника. Първоначалното подреждане на пуловете по позиции е:

  • Два пула на позиция 24
  • Пет пула на позиция 13
  • Три пула на позиция 8
  • Пет пула на позиция 6

Първоначална Подредба

Цел на играта

Целта на играта е да докараш всичките си пулове в домашното поле и след това да ги изкараш. Първият играч, който успее да изкара и 15те си пула от дъската печели.

Движение на пуловете

Преди да започне играта всеки играч мята по 1 зар, за да определи кой започва първи. При равенство, заровете се мятат отново, докато не се паднат 2 различни стойности. Играчът метнал по-голям зар има правото на първи ход, използвайки комбинацията от неговия и противниковия зар. След това всеки играч мята двата зара, като ходовете се редуват.

Стойността на заровете определя с колко позици играчът може да мести пуловете си по дъската. Пуловете се местят само в една посока, от по-висока към по-ниска позиция. При местеното на пулове важат слeдните правила:

  1. Пул може да бъде преместен само на отворена позиция, която не е заета с капия (2 или повече противникови пула).
  2. Числата на двата зара дават правото на 2 отделни движения. Например ако метнеш 5 и 3, може да преместиш един пул с 5 места и друг пул с 3 места или може да преместиш един пул с 8 места общо, стига да има отворена позиция, където да стъпи с 5ца или с 3ка.
  3. Ако играч метне чифт (два еднакви зара), той играе ходовете си 2 пъти. Например при метнати 5 и 5, играчът има четири движения с по 5 позиции на свое разположение.
  4. Играчът трябва да изиграе всички възможни ходове от зара, ако е възможно. Ако дадено движение блокира възможността да се играе и втория ход (или трети или четвърти при метнат чифт), то това движение не е възможно и играчът трябва да изиграе друг ход който да гарантира, че ще може да мести още един път. Ако играчът няма възможни ходове за игра, редът му приключва.

Удряне и Вкарване на пулове

Позиция върху която има само един пул се нарича блот. Ако противников пул се премести върху блота, той бива ‘ударен’ и пула на ударения играч се изважда от играта и се слага на бара.

Ако играчът има изкаран на бара пул, негов пръв приоритет е да го върне обратно на масата. Пул се връща обратно като се премести на позиция в противниковия дом, съответваща на хвърления зар, както е показано по-долу.

Вкарване на пул

Ако играчът не може да вкара пула си, защото противникът му е запушил възможните полета, той губи реда си. Ако играчът има няколко пула на бара, но не може да вкара всичките, той трябва да вкара тези, които може и реда му отново свършва.

След като всички пулове от бара бъдат вкарани, играчът е длъжен да изиграе движенията от зара, ако такива са останали.

Изкарване на пулове

След като играчът е вкарал и 15те си пула в домашното поле, той може да започне да изкарва пулове от дъската. Играч изкарва пул, чиято позиция съотвества на метнатия зар. Например при метната 6ца, играчът вади пул от 6та позиция.

Ако няма пул на позиция отговаряща на зара, играчът трябва да направи легално движение на пул, намиращ се на по-висока позиция. Ако няма пулове на по-висока позиция, играчът е длъжен да извади пул намиращ се на най-високата възможна позиция, по-ниска от стойноста на зара. Ако играчът има пул на позиция за изкарване, но има и възможно движение, той не е длъжен да изкарва пула.

Играчът трябва да е разположил всичките си пулове в домашното поле, за да може да ги изкарва. Ако по време на изкарването негов пул бъде ударен, той трябва да го върне на дъската и да го премести обратно в домашното си поле, преди да може да продължи да изкарва пулове.

Първият играч изкарал и 15те си пула печели играта.

Играй табла и се забавлявай