Не се сърди, Баце правила

Как се играе Не се сърди, Баце?

„Не се сърди, човече“ е универсална игра с достъпни правила и може да се играе от всички възрасти, в отбор или соло. Играта може да е, както релаксираща, така и забавна и много оспорвана. Шеговито смятана за “играта, която разваля приятелства”, в действителност тя има сериозен образователен елемент. Тя учи на търпение, спокойствие, стратегия и може би най-важното умение в света на игрите – да знаеш как да губиш.

КРАЙНА ЦЕЛ

Обиколи кварталите на батките възможно най-бързо и закарай пръв своите пионки на финала!

РАЗИГРАВАНЕ

Полето за игра на „Не се сърди, човече“ е разделено на четири зони – кварталите на батките. Всеки играч е разпределен в една от тези зони в началото на играта и получава по четири пионки, с които да играе.

Зоната за движение е под формата на кръст, който пионките обикалят в опит да стигнат до своята безопасна зона, където пионките на другите не могат да ги бутнат. Тази зона обикновено е пътека от пет оцветени полета, които водят към центъра на дъската – там пионките финишират. Победител е този, който първи закара всичките си пионки в центъра.

За старт на играта се смята, когато някой първи хвърли 6 на зара – само така пионка може да излезе от началната си зона и да започне своя път по дъската. Останалите пионки чакат следваща шестица. При извадени в игра няколко пионки на един играч, той избира коя от всичките да мести по време на хода си.

Често стойността на зара може да постави някоя пионка в неизгодна позиция. Въпреки това пропускане на ход е възможно, само ако изобщо няма как някоя от пионките да бъде преместена (например ако всички пионки са все още в началното поле или стойността на зара е по-висока от оставащите полета до финала). Шестицата дава право на още един ход, но ако играч хвърли 6 три поредни пъти, трябва да пропусне следващия си ход.

ДВИЖЕНИЕ НА ФИГУРИТЕ

Когато играч активира някоя пионка, я премества с толкова полета, колкото е била стойността на хвърления зар. Ако играч приключи хода си в поле с противникова пионка, я връща в началното поле, където тя ще чака шестица, за да бъде извадена отново. Изключение правят само полетата, отбелязани със щит, където пионките са защитени от връщане на старта, както и финалната пътека, където могат да влязат само пионките на конкретния играч. Ако играч попадне на поле със зар, има право на още едно хвърляне преди края на хода си.

Играй Не се сърди, Баце и се забавлявай