Играй 3-5-8 (Блато)

Влез Сега

Начало » 3-5-8

3-5-8 В BELOT.BG

3-5-8 (Блато) е игра с карти за трима играчи. Използва се стандартно тесте от 52 карти, като всеки играч получава по 16 карти, а 4 остават за талона. Силата на картите в низходящ ред е: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

Как се играе 3-5-8

В началото на играта се определя на случаен принцип колко ръце трябва да направи всеки играч. Броят на задължителните ръце е съответно 3, 5 и 8.

Раздаването на картите зависи от броя ръце, които играчите трябва да направят. Случва се обратно на часовниковата стрелка. Първо започва играчът, който трябва да направи 3 ръце, раздавайки първо на този с 8, след това на този с 5 и най-накрая на себе си. При всяко раздаване се оставя по една карта за талона (общо 4), а играчите получават по 16 карти.

Козът се определя от играча, който има да направи 8 ръце. Той може да види талона преди да обяви коз, ако и четирите бои са му по 4. Ако трябва да тегли обаче, губи правото да обяви коз. При обръщането на талона има възможността да размени картите си с тези от талона.

Играчът на 8 може да започне, с която карта реши. След това играчът, който е на 5, трябва отговори с карта от същата боя или да цака, ако няма (с козовата боя). Ако тези условия не се изпълнят, може да хвърли произволна карта. Най-силният коз в едно разиграване печели ръката, а ако не е игран такъв, печели най-силната карта в даден цвят.

Играчите не са задължени да качват, но ако нямат коз или от исканата боя, са задължени да цакат. При изиграването на всички 16 ръце се сравняват задълженията и резултата. При спечелване на повече от задължителните ръце, играчите са на “+”, а тези, които не са успели да ги достигнат, са на “-”.