Сантасе правила

Как се играе Сантасе

Сантасе е вариант на германската Шестдесет и шест (66). Това е игра с 6 карти, която се играе с тесте от 24 карти, състоящи се от Aсо, Десетка, Поп, Дама, Вале и Деветка. От стандартното тесте от 52 карти са извадени всички карти, с изключение на A, K, Q, J, 10 и 9 от всяка боя, което прави общо 24 карти. Силата на картите е следната: A (най-силна), 10, K, Q, J, 9.

Стойност на картите

Всяка карта носи следните точки:

Карта A 10 K Q J 9 Q+K
некозови
Q+K
козови
последна взятка
Стойност 11 10 4 3 2 2 20 40 10

*Когато играч е под ръка и е негов ход, може да обяви комбинация от Дама и Поп от една боя. Нормалната комбинация, която не е на козова боя, носи 20 точки. Комбинацията от двете карти на козова боя носи 40 точки. Точките не се прибавят към тези на играча, докато той не е взел поне една взятка. По време на първата взятка не може да се обявява 20 или 40.

**Последната взятка носи 10 точки на играча, който я спечели.

Раздаване

Раздаващият се определя по всеки метод, който е приемлив и за двамата играчи. На всеки играч се раздават по шест карти, по три наведнъж. Тринадесетата карта от оставащото тесте е обърната нагоре, за да покаже козовия цвят. Останалите нераздадени карти се поставят напречно на козовата карта, за да формират талона.

Раздаващият по време на следващата ръка ще бъде играчът, спечелил предната.

Разиграване

Играчът, който не раздава, започва първи. Взятката се печели от по-силната карта от боята, която се търси. Докато талонът не бъде изчерпан, играчите не са задължени да отговарят на боя или да цакат. Спечелените ръце биват обърнати надолу и разглеждането им е забранено. Играчът взел ръка добавя стойността на двете карти към общия си брой точки от карти. Играчите трябват да помнят колко точки от карти са събрали, тъй като записването им не е позволено. След изиграването на всяка ръка, спечелилият ръката тегли карта от талона, а след това загубилият прави същото. Играчът, който е спечелил предишната взятка, започва следващата.

Играчът, който държи най-слабата козова карта, деветката, може да я размени за обърната козова карта под талона. Това може да се случи само ако играчът е под ръка и е спечелил поне една взятка. Размяната не може да бъде осъществена по време на разиграване. Трябва да се извърши след като играчите теглят по една карта от талона и няма карти, които да са в игра. Деветката не може да бъде заменена, ако остават само две карти в талона.

Изчерпване на талона

След като талонът е изчерпан и обърнатият коз е взет от играчът, който е загубил шестата взятка, правилата на играта се променят и стават по-стриктни. Играчите вече трябва да отговарят на исканата боя (и да печелят ръката, когато е възможно) или да цакат, ако нямат карти от исканата боя.

Затваряне

Всеки от играчите може да затвори талона, когато е под ръка и поне една взятка е вече играна. Може да се случи преди или след теглене, като обърне надолу козовата карта.

Затварянето сигнализира, че затворилият има достатъчно добра ръка, за да достигне целта от 66 точки, докато играе по правилата за затваряне по-горе. Правилата също се променят към по-стриктните, когато талонът бъде изчерпан. Когато талонът е затворен, играчите спират да теглят повече карти и бонуса от 10 точки за последната взятка спира да важи. Ако затворилият първи направи 66 точки, той печели точки, както е описано по-долу. Ако не успее да направи 66 или противникът му го изпревари, опонентът му печели 2 точки, а ако няма спечелени взятки – 3.

Ако играчите имат равен брой точки от карти (65х65, 85х85 и т.н.), ръката се счита за равна. Не се печелят точки и раздаващият раздава отново.

Обяваване

Ако играч смята, че сборът от точките от карти на спечелените ръце и анонси (20 и 40) е равен на 66 или повече, то той спира играта и започва да брои точките от картите. В случай, че играчът, който е спрял играта, няма 66 точки, то тогава противникът му печели 2 точки или 3, ако опонентът му не е взел никакви взятки. Ако играчът все пак има 66 точки, то той или тя печели следните точки:

  • Една точка, ако опонентът има 33 или повече точки от карти.
  • Две точки, ако опонентът е спечелил поне една взятка и има 32 или по-малко точки от карти.
  • Три точки, ако опонентът не е спечелил нито една взятка.

Победа

Първият играч, който достигне 11 точки печели играта.

Играй Сантасе и се забавлявай