Коледна Томбола - Спечели iPhone13

Правила

Начало » Томболи » Коледна Томбола – Спечели iPhone13

ПРАВИЛА
Игра-томбола “Коледна Томбола – декември 2021 – Спечели iPhone13”

  • Условия за участие

1. Участието в играта-томбола е напълно доброволно.

2. Всеки регистриран потребител в сайта belot.bg има право да участва в играта-томбола “Коледна Томбола – декември 2021 – Спечели iPhone13” , само от своя личен акаунт в belot.bg.

3. Всеки регистриран потребител, закупил “участващ пакет” придобива статута на „участник“ в “Коледна Томбола – декември 2021 – Спечели iPhone13” .

4. Един участник може да участва в играта-томбола “Коледна Томбола – декември 2021 – Спечели iPhone13” с една или с неограничено количество покупки на „участващ пакет“. Повечето на брой покупки значително увеличават шансовете на участника да бъде изтеглен, като печеливш в играта.

5. Независимо от броят на участия в конкретната игра-томбола, участникът може да спечели максимум една награда – тази предвидена в закупения „участващ пакет“.

6. Тегленето на печелившите участници и раздаването на наградата се осъществява според Общите правила за провеждане на игрите „ТОМБОЛА – БЕЛОТ.БГ“.

7. Организатор на играта-томбола “Коледна Томбола – декември 2021 – Спечели iPhone13” е “Казуалино” АД, ЕИК: BG202985794, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Дебър” 58, наричано за краткост „Организатор“.

8. Настоящите правила за провеждане на играта-томбола “Коледна Томбола – декември 2021 – Спечели iPhone13” са неразделна част от Общите правила за провеждане на игрите „томбола – Белот.БГ“, публикувани на сайта belot.bg и са задължителни за Организатора и всички участващи в играта лица. Същите са публично оповестени и са достъпни за целия период на Играта на интернет адрес: belot.bg

9. С участието си в играта-томбола “Коледна Томбола – декември 2021 – Спечели iPhone13” участниците се считат уведомени и запознати, както с настоящите Правила на играта-томбола “Коледна Томбола – декември 2021 – Спечели iPhone13” , така и с Общите правила за провеждане на игрите „томбола – Белот.БГ“, като се съгласяват и задължават да спазват техните условия и разпоредби.

  • Продължителност

1. Периодът за участие в играта-томбола “Коледна Томбола – декември 2021 – Спечели iPhone13” е 30 дни, като стартира от начална дата 22-ри ноември 2021 и завършва с изтичане на тридесетият ден на крайна дата 21-ви декември 2021 . Началната и крайната дата ще бъдат обявени в сайта belot.bg.

  • Участващи пакети с консумативи

1. “Участващ пакет” е единствено и само специален промоционален пакет консумативи, предлаган само в рамките на играта-томбола “Коледна Томбола – декември 2021 – Спечели iPhone13”.

2. “Участващият пакет” консумативи съдържа: пакет от 150000 чипа + 14 дни VIP абонамент + 20 диаманта.

3. Цената на участващия пакет е: 17,99 лева.

4. “Участващият пакет” е специално обозначен върху всички рекламни материали като графични изображения или текстове, както и е показано името на играта-томбола : “Коледна Томбола 2021”.

5. Закупуването на други пакети с консумативи, които се предлагат в платформата belot.bg, по време на провеждане на играта томбола, не дават право на участие в играта-томбола “Коледна Томбола – декември 2021 – Спечели iPhone13”.

  • Награди

1. Наградата, която ще бъде раздадена в рамките на игра-томбола “Коледна Томбола – декември 2021 – Спечели iPhone13”, е следната: 1 брой смартфон “Apple iPhone 13 Pro 256”.

  • Промоционални банери за участващ пакет