ПРАВИЛА НА ИГРА - ТОМБОЛА ”ФУТБОЛНА ТОМБОЛА – ЕВРО 2024”

Правила

Начало » Томболи » ИГРА-ТОМБОЛА ”ФУТБОЛНА ТОМБОЛА – ЕВРО 2024”

ПРАВИЛА
НА ИГРА – ТОМБОЛА ”ФУТБОЛНА ТОМБОЛА – ЕВРО 2024”

 

  • Условия за участие

1. Участието в играта – томбола е напълно доброволно.

2. Всеки регистриран потребител в сайта belot.bg има право да участва в играта-томбола ”ФУТБОЛНА ТОМБОЛА – ЕВРО 2024”, само от своя личен акаунт в belot.bg.

3. Всеки регистриран потребител, закупил “участващ пакет, по време на провеждане на играта-томбола, придобива статута на „участник“ в играта-томбола ”ФУТБОЛНА ТОМБОЛА – ЕВРО 2024”

4. Един участник може да участва в играта-томбола ”ФУТБОЛНА ТОМБОЛА – ЕВРО 2024”
с една или с неограничено количество покупки на „участващ пакет“. Повечето на брой покупки значително увеличават шансовете на участника да бъде изтеглен, като печеливш в играта.

5. Независимо от броят на участия в конкретната игра-томбола, участникът може да спечели максимум една награда – тази, предварително обявена в условията на играта-томбола награда.

6. Тегленето на печелившите участници и раздаването на наградата се осъществява според Общите правила за провеждане на игрите „ТОМБОЛА – БЕЛОТ.БГ“.

6.1. (допълва и изменя раздел IV, т.7 на Общи правила на Игрите „Томбола – Белот.бг”)
За игра томбола – ”ФУТБОЛНА ТОМБОЛА – ЕВРО 2024” се раздава една награда. Ще бъде изтеглен 1 победител и трима резервни участници.
Тегленето на печелившия и резервите ще бъде извършено в рамките на максимум 7 (седем) работни дни от края на томболната игра – ”ФУТБОЛНА ТОМБОЛА – ЕВРО 2024” или не по-късно от 17 май 2024 г.
Точната дата на тегленето ще бъде публикувана на уебсайта – www.belot.bg, в платформата Belot.BG, както и на страницата на Организатора в социалните медии.

Победителят ще има 3 дни, за да потвърди приемането на наградата. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя в рамките на 3 дни или победителят не предостави цялата информация, необходима за организиране на пътуването, изтегленият като първа резерва участник ще получи наградата. Kато ще му бъдат дадени 24 часа, за да потвърди. Процесът се повтаря за всяка резерва, в случай че предходно изтегленият участник не приеме наградата или не предостави цялата информация, необходима за организиране на пътуването.

Победителят ще получи наградата си, след като самоличността му бъде потвърдена от Организатора, чрез лично съобщение към изтегленият профил в платфпрмата на Belot.BG.

7. Организатор на играта-томбола ”ФУТБОЛНА ТОМБОЛА – ЕВРО 2024” е “Казуалино” ЕАД, ЕИК: BG202985794, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Дебър” 58, наричано за краткост „Организатор“.

8. Настоящите правила за провеждане на играта-томбола ”ФУТБОЛНА ТОМБОЛА – ЕВРО 2024” са неразделна част от Общите правила за провеждане на игрите „томбола – Белот.БГ“, публикувани на сайта belot.bg и са задължителни за Организатора и всички участващи в играта лица. Същите са публично оповестени и са достъпни за целия период на Играта на интернет адрес: belot.bg

9. С участието си в играта-томбола ””ФУТБОЛНА ТОМБОЛА – ЕВРО 2024” участниците се считат уведомени и запознати, както с настоящите Правила на играта-томбола ”ФУТБОЛНА ТОМБОЛА – ЕВРО 2024”, така и с Общите правила за провеждане на игрите „томбола – Белот.БГ“, като се съгласяват и задължават да спазват техните условия и разпоредби.

  • Продължителност

1. Периодът за участие в играта-томбола”ФУТБОЛНА ТОМБОЛА – ЕВРО 2024” е 30 дни, като стартира от начална дата 09 април 2024г. и завършва с изтичане на тридесетият ден на крайна дата 08 май 2024г.. Началната и крайната дата ще бъдат обявени в сайта belot.bg.

  • Участващи пакети

1. “Участващ пакет”, според Правилата на Игра-томбола ”ФУТБОЛНА ТОМБОЛА – ЕВРО 2024”, е единствено и само специален промоционален пакет консумативи, предлаган само в рамките на играта-томбола ”ФУТБОЛНА ТОМБОЛА – ЕВРО 2024”

2. “Участващият пакет” консумативи съдържа 200 000 чипа; 20 дни VIP статус и 20 диаманта.

3. Цената на участващия пакет е: 19,99 лева.

4. “Участващият пакет” е специално обозначен върху всички рекламни материали като графични изображения или текстове, както и е показано името на играта-томбола : ”ФУТБОЛНА ТОМБОЛА – ЕВРО 2024”.

5. Закупуването на други пакети с консумативи, които се предлагат в платформата belot.bg, по време на провеждане на играта томбола, не дават право на участие в играта-томбола ”ФУТБОЛНА ТОМБОЛА – ЕВРО 2024”.

Награди

1. Наградата, която ще бъде раздадена в рамките на игра-томбола ”ФУТБОЛНА ТОМБОЛА – ЕВРО 2024”, е следната:

  • Самолетен билет София –Меминген – София
  • 2 Билета за мач на Германия –Шотландия – откриване на Евро 2024
  • 2 нощувки в хотел 3*
  • медицинска застраховка
    малък ръчен багаж тип раница

Всички услуги се предлагат от туроператора. За всички детайли по пътуване и организация на събитието отговаря туроператора.

Посещения, екскурзии, трансфери и други услуги, включени във ваучера – по описанието по-горе, предлагано от туроператора. Допълнителни разходи, невключени във ваучерите не се поемат нито от Организатора, нито от туроператора.

Представител на “Казуалино” ЕАД ще се свърже с победителите и ще предаде данни за връзка с “Кондор Холидей” ООД.

  • Промоционални банери за участващ пакет