ПРАВИЛА НА ИГРА Томбола - “Есенни съкровища” 2023

Правила

Начало » Томболи » ИГРА Томбола – “Есенни съкровища” 2023

ПРАВИЛА
НА ИГРА Томбола – “Есенни съкровища” 2023

 

  • Условия за участие

1. Участието в играта-томбола е напълно доброволно.

2. Всеки регистриран потребител в сайта belot.bg има право да участва в играта-томбола „Есенни съкровища“ 2023, само от своя личен акаунт в belot.bg.

3. Всеки регистриран потребител, закупил “участващ пакет”, по време на провеждане на играта-томбола, придобива статута на „участник“ в играта-томбола „Есенни съкровища“ 2023

4. Един участник може да участва в играта-томбола „Есенни съкровища“ 2023 с една или с неограничено количество покупки на „участващ пакет“. Повечето на брой покупки значително увеличават шансовете на участника да бъде изтеглен, като печеливш в играта.

5. Независимо от броят на участия в конкретната игра-томбола, участникът може да спечели максимум една награда – тази, предварително обявена в условията на играта-томбола награда.

6. Тегленето на печелившите участници и раздаването на наградата се осъществява според Общите правила за провеждане на игрите „ТОМБОЛА – БЕЛОТ.БГ“.

7. Организатор на играта-томбола „Есенни съкровища“ 2023 е “Казуалино” ЕАД, ЕИК: BG202985794, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Дебър” 58, наричано за краткост „Организатор“.

8. Настоящите правила за провеждане на играта-томбола „Есенни съкровища“ 2023 са неразделна част от Общите правила за провеждане на игрите „томбола – Belot.BG“, публикувани на сайта belot.bg и са задължителни за Организатора и всички участващи в играта лица. Същите са публично оповестени и са достъпни за целия период на Играта на интернет адрес: belot.bg

9. С участието си в играта-томбола “Есенни съкровища“ 2023 участниците се считат уведомени и запознати, както с настоящите Правила на играта-томбола „Есенни съкровища“ 2023, така и с Общите правила за провеждане на игрите „томбола – Белот.БГ“, като се съгласяват и задължават да спазват техните условия и разпоредби.

  • Продължителност

1. Периодът за участие в играта-томбола „Есенни съкровища“ 2023 е 31 дни, като стартира от начална дата 1-ви октомври 2023 и завършва с изтичане крайна дата 31-ви октомври 2023. Началната и крайната дата ще бъдат обявени в сайта belot.bg.

  • Участващи пакети

1. “Участващ пакет”, според Правилата на Игра-томбола „Есенни съкровища“ 2023, е единствено и само специален промоционален пакет консумативи, предлаган само в рамките на играта-томбола „Есенни съкровища“ 2023.

2. “Участващият пакет” консумативи съдържа: пакет от 160000 чипа + 7 дни VIP статус и 20 диаманта.

3. Цената на участващия пакет е 14,99 лева.

4. “Участващият пакет” е специално обозначен върху всички рекламни материали като графични изображения или текстове, както и е показано името на играта-томбола: ”Есенни съкровища“ 2023

5. Закупуването на други пакети с консумативи, които се предлагат в платформата belot.bg, по време на провеждане на играта томбола, не дават право на участие в играта-томбола ”Есенни съкровища“ 2023.

Награди

1. Наградата, която ще бъде раздадена в рамките на игра-томбола ”Есенни съкровища“ 2023, е следната:

  • Телефон iPhone 15 Pro

Наградата се връчва във вида, в който е обявена на печелившото лице. Не може да се заменя с друга награда, да се преотстъпва или да се предоставя паричната й равностойност.

Името на печелившия ще бъде изтеглено на 3-ти Ноември.

  • Промоционални банери за участващ пакет