ИГРА - Томбола "Разцъкай лятото 2 с Belot.BG" 2023

Правила

Начало » Томболи » ИГРА – Томбола “Разцъкай лятото 2 с Belot.BG” 2023

ПРАВИЛА
НА ИГРА – Томбола „Разцъкай лятото 2 с Belot.BG“ 2023

 

 • Условия за участие

1. Участието в играта-томбола е напълно доброволно.

2. Всеки регистриран потребител в сайта belot.bg има право да участва в играта-томбола „Разцъкай лятото 2 с Belot.BG“ само от своя личен акаунт в belot.bg.

3. Всеки регистриран потребител, закупил “участващ пакет”, по време на провеждане на играта-томбола, придобива статута на „участник“ в играта-томбола „Разцъкай лятото 2 с Belot.BG“ 2023.

4. Един участник може да участва в играта-томбола „Разцъкай лятото 2 с Belot.BG“ с една или с неограничено количество покупки на „участващ пакет“. Повечето на брой покупки значително увеличават шансовете на участника да бъде изтеглен, като печеливш в играта.

5. Независимо от броя на участия в конкретната игра-томбола, участникът може да спечели максимум една награда – тази, предварително обявена в условията на играта-томбола награда.

6. Тегленето на печелившите участници и раздаването на наградата се осъществява според Общите правила за провеждане на игрите „ТОМБОЛА – БЕЛОТ.БГ“.

7. Организатор на играта-томбола „Разцъкай лятото 2 с Belot.BG“ 2023 е “Казуалино” ЕАД, ЕИК: BG202985794, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Дебър” 58, наричано за краткост „Организатор“.

8. Настоящите правила за провеждане на играта-томбола „Разцъкай лятото 2 с Belot.BG“ 2023 са неразделна част от Общите правила за провеждане на игрите „томбола – Belot.BG“, публикувани на сайта belot.bg и са задължителни за Организатора и всички участващи в играта лица. Същите са публично оповестени и са достъпни за целия период на Играта на интернет адрес: belot.bg

9. С участието си в играта-томбола „Разцъкай лятото 2 с Belot.BG“ 2023 участниците се считат уведомени и запознати, както с настоящите Правила на играта-томбола „Разцъкай лятото 2 с Belot.BG“ 2023, така и с Общите правила за провеждане на игрите „томбола – Белот.БГ“, като се съгласяват и задължават да спазват техните условия и разпоредби.

 • Продължителност

1. Периодът за участие в играта-томбола „Разцъкай лятото 2 с Belot.BG“ 2023 е 31 дни, като стартира от начална дата 1-ви юли 2023 и завършва с изтичане на дата 31-ви юли 2023.

 • Участващи пакети

1. „Участващ пакет“, съгласно Правилата на играта в томболата „Разцъкай лятото 2 с Belot.BG“, е пакетът на стойност 14,99 лева (160 000 чипа + 7 дни VIP + 20 диаманта) от магазина на платформата belot.bg, който е закупен по време на томболата „Разцъкай лятото 2 с Belot.BG“.

2. „Участващият пакет“ е достъпен в магазина на платформата belot.bg и може да се закупи чрез уебсайта или мобилните приложения на играта.

3. Закупуването на други пакети с консумативи, които се предлагат в платформата belot.bg, по време на провеждане на играта томбола, не дават право на участие в играта-томбола „Разцъкай лятото 2 с Belot.BG“.

Награди

1. Наградата, която ще бъде раздадена в рамките на игра-томбола „Разцъкай лятото 2 с Belot.BG“ е:

 • ваканция за 2-ма души, осигурена от хотел Sol Palace, Несебър, включваща:
  • 1 двойна стая
  • all-inclusive
  • в 5-звезден хотел Sol Palace, Несебър
  • с престой за 2 нощувки
  • ваучерът може да се използва в периода от 20.08.2023 г. до 20.09.2023 г

* Конкретни детайли по престоя и настаняването, трябва да бъдат допълнително уточнени с представител на хотела.

Представител на “Казуалино” АД ще се свърже с победителите и ще предаде данни за връзка с хотела.

 • Промоционални банери за участващ пакет