Игра-томбола “Белот на почивка - август 2022”

Правила

Начало » Томболи » Игра-томбола Белот на почивка – август 2022

ПРАВИЛА
на Игра-томбола “Белот на почивка – август 2022”

 

  • Условия за участие

1. Участието в играта-томбола е напълно доброволно.

2. Всеки регистриран потребител в сайта belot.bg има право да участва в играта-томбола “Белот на почивка – август 2022”, само от своя личен акаунт в belot.bg.

3. Всеки регистриран потребител, закупил “участващ пакет”, по време на провеждане на играта-томбола, придобива статута на „участник“ в играта-томбола “Белот на почивка – август 2022”.

4. Един участник може да участва в играта-томбола “Белот на почивка – август 2022” с една или с неограничено количество покупки на „участващ пакет“. Повечето на брой покупки значително увеличават шансовете на участника да бъде изтеглен, като печеливш в играта.

5. Независимо от броят на участия в конкретната игра-томбола, участникът може да спечели максимум една награда – тази, предварително обявена в условията на играта-томбола награда.

6. Тегленето на печелившите участници и раздаването на наградата се осъществява според Общите правила за провеждане на игрите „ТОМБОЛА – БЕЛОТ.БГ“.

7. Организатор на играта-томбола “Белот на почивка – август 2022” е “Казуалино” АД, ЕИК: BG202985794, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Дебър” 58, наричано за краткост „Организатор“.

8. Настоящите правила за провеждане на играта-томбола “Белот на почивка – август 2022” са неразделна част от Общите правила за провеждане на игрите „томбола – Белот.БГ“, публикувани на сайта belot.bg и са задължителни за Организатора и всички участващи в играта лица. Същите са публично оповестени и са достъпни за целия период на Играта на интернет адрес: belot.bg

9. С участието си в играта-томбола “Белот на почивка – август 2022” участниците се считат уведомени и запознати, както с настоящите Правила на играта-томбола “Белот на почивка – август 2022”, така и с Общите правила за провеждане на игрите „томбола – Белот.БГ“, като се съгласяват и задължават да спазват техните условия и разпоредби.

  • Продължителност

1. Периодът за участие в играта-томбола “Белот на почивка – август 2022” е 30 дни, като стартира от начална дата 1-ви август 2022 и завършва с изтичане на тридесетият ден на крайна дата 30-ти август 2022. Началната и крайната дата ще бъдат обявени в сайта belot.bg.

  • Участващи пакети

1. “Участващ пакет”, според Правилата на Игра-томбола “Белот на почивка – август 2022”, е единствено и само специален промоционален пакет консумативи, предлаган само в рамките на играта-томбола “Белот на почивка – август 2022”.

2. “Участващият пакет” консумативи съдържа: пакет от 300000 чипа + VIP абонамент за 1 месец.

3. Цената на участващия пакет е: 14,99 лева.

4. “Участващият пакет” е специално обозначен върху всички рекламни материали като графични изображения или текстове, както и е показано името на играта-томбола: “Белот на почивка – август 2022”.

5. Закупуването на други пакети с консумативи, които се предлагат в платформата belot.bg, по време на провеждане на играта томбола, не дават право на участие в играта-томбола “Белот на почивка – август 2022”.

  • Награди

1. Наградата, която ще бъде раздадена в рамките на игра-томбола “Белот на почивка – август 2022”, е следната:

1 брой ваучер, за 2ма души, осигурени от Съни Травел” ЕООД, включващи:

  • 1 двойна стая с гледка към морето
  • в хотел Mélia Grand Hermitage, к.к. Златни пясъци
  • с престой за 4 нощувки
  • през месец Септември
  • на база All Inclusive

Ваучерите са осигурени от “Съни Травел” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София 1407, ул. Хенрик Ибсен No 15, ет. 8, вписано в търговски регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 131065520. Казуалино АД не организира екскурзии, не продава самолетни билети, билети за спортни събития или нощувки в хотел.

Всички услуги се предлагат от “Съни Травел” ЕООД. За всички детайли по пътуване и организация на събитието отговаря Съни Травел” ЕООД.
Допълнителни разходи, невключени във ваучерите не се поемат нито от Организатора, нито от “Съни Травел” ЕООД.

*Точните дати, на които победителите могат да се възползват от наградите, както и конкретни детайли по престоя и настаняването, трябва да бъдат допълнително уточнени с представител на хотела.

Представител на “Казуалино” АД ще се свърже с победителите и ще предаде данни за връзка с хотела.

  • Промоционални банери за участващ пакет