3-5-8 (Блато) правила

Играта се играе от 3-ма играча. Използва се стандартно тесте с 52 карти, подредени по сила (от най-силните към най-слабите), картите са A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, и 2. Картите се раздават и играят в посока обратна на часовниковата стрелка.

Раздаване

Раздават се общо 16 карти на всеки играч. Последните 4 карти се оставят с лицето надолу на масата – те се наричат талон.

Целта е всеки играч да събере определения брой ръце, които са му зададени. Те се определят спрямо позицията на всеки играч, както следва:

 • Раздаващ: 3
 • Играч отляво: 5
 • Играч отдясно (първият): 8

След раздаването следва обявяване на варианта на играта, размяна на карти между играчите и размяна на карти с талона.

Обявяване

Правилата за обявяване са следните:

 • Играчът, който трябва да направи 8 ръце (който играе първи), трябва да избере и да обяви козовата боя.
 • Наличните обявявания са съответно: пики, купи, спатии, кари, без коз и пас. Всеки може да пасува само веднъж по време на цялата игра.
 • Когато и дилъра пасува, картите се раздават отново, без да се променя реда на играта.

Размяна на карти

В първото раздаване няма размяна на карти. При следващите раздавания играчите си разменят карти, както следва:

 • Играч, който е бил на ‘+’ в предишното раздаване, дава карта за всяка точка на играч, който е бил на ‘-‘.
 • Когато има по-силна карта от исканата боя, играчът на ‘-‘ трябва да върне най-силната, която има.
 • Когато има само по-слаби карти или няма карти от исканата боя, играчът на ‘-‘ трябва да върне дадената му карта.
 • Ако двама играчи са на ‘+’, първият, който прави размяна, е този с постигнат по-висок таргет.

Когато е обявен без коз, не се прави размяна на карти.

Използване на талона

Четирите карти от талона трябва да бъдат показани на всички играчи. Играчът, с цел 8 ръце, взема талона и след това избира 4 карти, които да върне обратно. Останалите играчи не виждат заменените карти.

Разиграване

След раздаване на картите и определяне на козовия цвят, играчите играят картите по следните правила:

 • Играчите поставят карти на масата в посока обратна на часовниковата стрелка.
 • За първата ръка, първи играе играчът с цел 8 ръце.
 • За следващите ръце, първата карта трябва да се играе от играча, спечелил предишната ръка.

Правилата за всяка ръка са следните:

 • Първата карта може да е от всяка боя.
 • Следващите играчи трябва да отговорят на исканата боя. Ако нямат карти от исканата боя и имат козове, те трябва да играят козова карта (да цакат). Ако нямат козове, те могат да играят всяка карта, която искат. Когато исканата боя не е козова, не се изисква да се играе по-силна карта.
 • Ако исканата боя е козова, играчите трябва да играят по-силен коз (ако имат такава карта). Ако имат само по-слаби козове, трябва да играят с един от тях, за да отговорят на исканата боя. Ако нямат козове, те могат да играят всяка карта, която искат.
 • Ако вторият играч цака и третият играч няма карти от исканата боя, третият трябва да играе по-силна козова карта. Ако няма такава карта, той може да играе всяка карта, която иска.
 • Една ръка се печели от играча, който е изиграл най-силния коз. Ако няма изиграни козове, трикът се печели от играча, поставил най-силната карта от другите бои.
 • При игра на без коз няма цакане, единственото условие е отговаряне на цвета.

Точкуване

След като се изиграят всички 16 ръце, се сравнява целта на всеки играч с броя ръце, които е взел:

 • Играчите, спечелили повече ръце от целта си, отбелязват “плюс” точка за всяка допълнителна ръка.
 • Играчите, които не са достигнали целта си, отбелязват “минус” точка за всяка ръка, която не са успели да вземат.

Например, ако играч е с цел 3 и вземе:

 • 3 ръце от раздаването той получава: 0 точки.
 • 5 ръце : +2 точки.
 • 1 ръка : -2 точки.

Край на играта

Играта приключва след 9 раздавания. Победителят е играчът с най-висок резултат.

Ако играта завърши с двама или трима играчи, които имат еднакъв резултат, тогава победителят се определя по едно от следните условия (което първо е изпълнено):

 1. Играчът, спечелил повече точки в последното раздаване.
 2. Когато и тримата играчи имат еднакъв брой точки, победител е играчът, спечелил последното раздаване.
 3. Когато двама играчи имат еднакъв брой точки, победител е играчът, който наскоро е спечелил раздаване (например 16-то, или 15-то и т.н.).

Играй Блато и се забавлявай